Școala postliceală "Carol Davila" - Tecuci
ACASĂ             AMG I             AMG II             AMG III             AMF II             AMF III             CĂRȚI

Comunicare profesională

Comunicare - noțiuni introductive

Elementele comunicării

Elemente de organizare sanitară și farmaceutică