Școala postliceală "Carol Davila" - Tecuci
ACASĂ             AMG I             AMG II             AMG III             AMF I             AMF III             CĂRȚI

Marketing în domeniul farmaceutic

1. Marketing farmaceutic - noțiuni introductive

2. Apariția marketingului farmaceutic

3. Principiile marketingului farmaceutic

4. Funcții de bază ale marketingului farmaceutic

Tehnologia informației și a comunicațiilor